Chợ Hải Sản Cát Bà nằm trại trung tâm thị trấn Cát bà là nới tập trung đâu mối giao thương buôn bán hải sản sau mỗi hải trình đánh bắt của Ngư Dân Cát bà nói cùng và vùng vịnh phá bắc nói chung . Đến với Chợ hải sản Cát bà du khác có thể lựa chọn hải sản tươi sông và và giá cả hấp dẫn:như Sá sùng Quan Lạn, mực Cô Tô, cù kỳ , cua biển Vân Đồng,….Các loại hải sản ở đây đều được ngư dân đánh bắt trực tiếp từ huyện đảo Cát Bà chính vì vậy chất lượng luôn được đảm bảo và đặc biệt giá rẻ hơn những nơi khác.